Thẩm mỹ viện Phú Sơn, Hải Dương
Hiện đại và Sang trọng
Thẩm mỹ viện Phú Sơn, Hải Dương
Thẩm mỹ viện Phú Sơn, Hải Dương
Thẩm mỹ viện Phú Sơn, Hải Dương
Thẩm mỹ viện Phú Sơn, Hải Dương
Thẩm mỹ viện Phú Sơn, Hải Dương
Thẩm mỹ viện Phú Sơn, Hải Dương
Sảnh chính tầng 1
Sảnh chính tầng 1
Sảnh chính tầng 1
Sảnh chính tầng 1
Phòng giám đốc
Phòng giám đốc
Phòng dịch vụ
Phòng dịch vụ
Phòng tư vấn
Phòng tư vấn
Sảnh tầng 2
Sảnh tầng 2
Sảnh tầng 2
Phòng dịch vụ
Phòng dịch vụ
Phòng dịch vụ
Phòng dịch vụ
Phòng dịch vụ
Phòng vệ sinh
Sảnh tầng 3
Sảnh tầng 3
Sảnh tầng 3
Phòng dịch vụ
Phòng dịch vụ
Phòng dịch vụ
Phòng dịch vụ
Sảnh tầng 4
Phòng nghỉ
Phòng nghỉ
Lâu đài tại Hà Nam

Lâu đài tại Hà Nam

Ghế phòng khách Bàn phòng khách Trần phòng khách Tường sảnh Phòng ăn Sàn Bàn sảnh Cột và tường sảnh Tường sảnh Cửa chính Ghế phòng ăn Tường sảnh chính
zalo icon